Sevgi, S., & Kartalcı, S. (2021). Üniversite Öğrencilerinin Matematiksel İspata Yönelik Görüşleri ile Kavramsal-İşlemsel Yaklaşımlarının İncelenmesi. BaşKent University Journal Of Education, 8(1), 275-291. Retrieved from http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/310