SEVGI, Sevim; KARTALCI, Sebiha. Üniversite Öğrencilerinin Matematiksel İspata Yönelik Görüşleri ile Kavramsal-İşlemsel Yaklaşımlarının İncelenmesi. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 275-291, jan. 2021. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/310>. Date accessed: 17 sep. 2021.