Kasalak, G., & Özcan, M. (2021). Öğretmen Adaylarının Öğrenim Gördükleri Üniversiteye İlişkin Aidiyet Düzeyleri. BaşKent University Journal Of Education, 8(1), 184-195. Retrieved from http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/306