KASALAK, Gamze; ÖZCAN, Mehmet. Öğretmen Adaylarının Öğrenim Gördükleri Üniversiteye İlişkin Aidiyet Düzeyleri. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 184-195, jan. 2021. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/306>. Date accessed: 17 sep. 2021.