Aydemir, Y., & Koşar, S. (2019). Ortaokul Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüt Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Ankara İli Örneği). BaşKent University Journal Of Education, 6(2), 250-264. Retrieved from http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/216