Er, E., Kılınç, A., & Öğdem, Z. (2019). Türk Yükseköğretiminde Öğretim Elemanı Yetiştirmeye Yönelik Bir Değerlendirme: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Örneği. BaşKent University Journal Of Education, 6(2), 304-312. Retrieved from http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/208