HAREKET, Erdem. Temel Eğitim Bölümü Öğrencilerinin Çocuk Haklarına Yönelik Bilişsel Algıları. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 167-180, july 2019. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/178>. Date accessed: 21 jan. 2021.