Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticilerin Covid-19 Salgını ile Değişen Metaforik Okul Algısı

  • Sabahat ÖCAL Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü
  • Umut Alper
  • Safiye Çiğdem Gören
  • Mehtap Naillioğlu Kaymak
  • Feride Göregen

Abstract

Covid-19 salgını ile yaşanan değişimler, eğitimde ve okul algısında zorunlu bir paradigma değişimine işaret etmektedir. Bu çalışma, Covid-19 salgını öncesinde, salgın sırasında uzaktan eğitim sürecinde ve salgın sonrası yüz yüze eğitim başladığında öğrencilerin, öğretmenlerin ve yöneticilerin okulu nasıl algıladıklarını ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Yönetici, öğretmen ve öğrencilerin okul algılarındaki değişimi metaforlar aracılığıyla belirlemeyi amaçlayan bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden fenomonolojik (olgubilim) desen kullanılmıştır. Araştırma 181 öğrenci, 93 öğretmen, 22 okul yöneticisi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmış ve içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular göz önünde bulundurulduğunda öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin okul ile ilgili algılarında değişiklik olduğu gözlenmiştir. Çalışma sonucunda, Covid-19 sürecinin okul algısı üzerinde etkisinin daha kapsamlı olarak belirlenmesi için benzer bir çalışma veliler ve okulun diğer paydaşları ile de yapılabileceği, ayrıca, salgından sonra eğitim ve öğretim süreçlerine uzaktan eğitimi entegre etmiş olan okullarda okul algısını belirlemeye yönelik benzer çalışmalar yürütülebileceği önerilmiştir.

Published
2023-01-31
How to Cite
ÖCAL, Sabahat et al. Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticilerin Covid-19 Salgını ile Değişen Metaforik Okul Algısı. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 10, n. 1, p. 97-112, jan. 2023. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/524>. Date accessed: 16 july 2024.
Section
Makaleler / Articles