Çevrimiçi Problem Temelli Öğrenme Süreçlerinin Uzman ve Akran Değerlendirmelerine Göre Karşılaştırması

  • Mustafa Serkan Günbatar Gazi University
  • Tolga Güyer Gazi University

Abstract

Bu çalışma, çevrimiçi öğrenme ortamında “sorgulama tipi”ne göre farklılaşan Problem temelli öğrenme etkinliklerini uzman ve akran değerlendirmesi sonuçlarına göre karşılaştırmaktadır. Bu amaçla, 2013-2014 öğretim yılı güz yarıyılında Gazi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde Eğitimde materyal tasarımı ve kullanımı dersini alan öğrencilerle 63 güne yerleştirilen ikişer saatlik altı öğrenme oturumu uygulanmıştır. Çalışmanın verileri, açık sorgulama ve yönlendirilmiş sorgulama süreciyle “Problem tabanlı öğrenme performans değerlendirme rubriği” ve “Grup arkadaşını değerlendirme formu ile toplanmıştır. Uzman değerlendirmesine göre, rubriğin tamamı açısından yönlendirilmiş sorgulama öğrenci grupları istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek değerlendirme puanı almışlardır. Rubriğin “Problemle ilgili bilinenler ve bilinmeyenler”, “Görev paylaşımı”, “Problem çözümünde işbirliği”, “Raporlaştırma” ve “Çözümün sunumu”alt bölümlerinden de yönlendirilmiş sorgulama grubu puanları istatistiksel olarak daha yüksektir. Akran değerlendirmesine göre de benzer şekilde yönlendirilmiş sorgulama grubu öğrencileri açık sorgulama grubu öğrencilerine oranla çalışma grubu arkadaşlarına istatistiksel olarak daha yüksek değerlendirme puanları vermişlerdir. Buna göre, yönlendirilmiş sorgulama grubu öğrencilerinin, açık sorgulama grubu öğrencilerine oranla daha verimli bir çalışma süreci geçirdikleri ve performanslarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılabilir.

Published
2015-01-31
How to Cite
GÜNBATAR, Mustafa Serkan; GÜYER, Tolga. Çevrimiçi Problem Temelli Öğrenme Süreçlerinin Uzman ve Akran Değerlendirmelerine Göre Karşılaştırması. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 52-60, jan. 2015. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/23>. Date accessed: 16 july 2024.
Section
Makaleler / Articles