Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim Gezisi ve Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre Konusundaki Görüşleri: “Müzede Bilim” Örneği

  • Dündar YENER
  • Pelin AKSÜT
  • Burak KİRAS
  • Yeşim YENER

Abstract

Bu çalışma fen bilgisi öğretmen adaylarının bilim gezisi ve Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre (FTTÇ) hakkındaki görüşlerini tespit etmek amacı ile yapılmış ve çalışmada verilerin derinlemesine toplandığı nitel araştırma yöntemi ve tek grup ön test – son test deneysel model kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alan bir üniversitede Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı 3. sınıfta öğrenim görmekte olan 38 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada, yapılan planlı gezinin, öğretmen adaylarının “müzede bilim” ve FTTÇ konularına yönelik görüşlerini nasıl etkilediğini tespit etmek amacıyla hazırlanan görüşme formlarında “Bilim Gezisi’ ne ilişkin 4 adet, FTTÇ’ye ilişkin 3 adet yapılandırılmış soru yer almaktadır. Her iki ölçme aracı ön test ve son test olarak öğretmen adaylarına uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda, “bilinçli toplum görüşü”nün gezi sonrası görüşlerde daha baskın olduğu, bilim gezisinin ne olduğuna yönelik görüşlerinde bilim gezisi öncesinde “teknoloji”, “icat, buluş, keşif” gibi kavramların tekrarlandığı fakat bilim gezisi sonrasında ise özellikle “tarih”, “doğa”, “bilim” gibi kavramların ileri sürüldüğü tespit edilmiştir. Buna ilaveten son-testte ortaya çıkan bu kavramların hem birbirleri hem de toplum ile ilişkilendirildiği görülmüştür. Bunların ışığında, öğretilen bilgilerin kalıcı hale getirilmesi için işlenecek fen programlarının içeriğine uygun şekilde planlı, düzenli, katılımcı sayısı dengeli geziler düzenlenmeli ve gerçekleştirilen gezilerde FTTÇ ile ilişkilendirmeler yapılması önerilmektedir.

Published
2018-07-31
How to Cite
YENER, Dündar et al. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim Gezisi ve Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre Konusundaki Görüşleri: “Müzede Bilim” Örneği. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 5, n. 2, p. 212-224, july 2018. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/145>. Date accessed: 25 mar. 2019.
Section
Makaleler / Articles