Türkçe Ders Kitaplarındaki Dilbilgisi Kazanımlarının ve Sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi

  • Duygu Eroğlu Baskent University
  • Tülay Sarar Kuzu Başkent University

Abstract

Bu çalışmada, MEB Yayınları (2012); 6., 7. ve 8. sınıf Türkçe Öğretmen Kılavuz Kitabı’nda yer alan dilbilgisi kazanımlarının ve Öğrenci Çalışma Kitabı’ndaki dilbilgisi sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisi basamaklarına göre dağılımları incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz modeli kullanılmış ve doküman analizi yapılmıştır. Ayrıca, araştırma problemini belirleme aşamasında görüşme yöntemine de başvurulmuştur. Elde edilen veriler, araştırmanın alt problemleri kapsamında sıklık (frekans) ve yüzde hesaplamaları ile çözümlenmiş, güvenilirliğin sağlanması için uzman görüşleri ile desteklenerek değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma sonucuna göre, Çalışma Kitabındaki dilbilgisi sorularının, %60,02’sinin bilişsel alanın “hatırlamak” ve “anlamak”, %40,98’inin ise, “uygulamak” basamağına ait oldukları görülmüştür. Öğretmen Kılavuz Kitabı’nda yer alan dilbilgisi kazanımlarının ise %54,7’sinin bilişsel alanın “hatırlamak” ve “anlamak”, %45,3’ünün ise “uygulamak” basamağında yer aldığı belirlenmiştir. Bu durum ve araştırmanın bulguları göz önünde bulundurularak “uygulamak” basamağındaki dilbilgisi kazanım ve sorularına daha fazla yer verilmesinin dilbilgisi öğretiminin etkililiğini artıracağı değerlendirilmiştir.

Published
2014-01-31
How to Cite
EROĞLU, Duygu; SARAR KUZU, Tülay. Türkçe Ders Kitaplarındaki Dilbilgisi Kazanımlarının ve Sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 72-80, jan. 2014. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/12>. Date accessed: 16 july 2024.
Section
Makaleler / Articles