Yılmaz, G., & Kılınç, A. (2023). Okul Müdürünün Öğretim Liderliği Davranışları ile Öğretmen Mesleki Öğrenmesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Öğretmen Motivasyonunun Aracı Rolü. BaşKent University Journal Of Education, 10(1), 32-46. Retrieved from http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/527