Bilican, Kader. " Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Öğretimine Yönelik Planlama Becerilerinin İncelenmesi" Başkent University Journal of Education [Online], Volume 9 Number 2 (31 July 2022)