Doğan, Emine. " Örnek Olaylarla Bilgi Uçurma Davranışına Yönelik Yönetici ve Öğretmen Görüşleri" Başkent University Journal of Education [Online], Volume 9 Number 2 (31 July 2022)