Doğan, E. 2022 Jul 31. Örnek Olaylarla Bilgi Uçurma Davranışına Yönelik Yönetici ve Öğretmen Görüşleri. Başkent University Journal of Education. [Online] 9:2