Ak Küçükçayır, Gülnur, AND Cemaloğlu, Necati. " Katz Kuramına göre Okul Yöneticisi Yeterlik Envanteri (KOYYE) Kapsam Geçerliği ve Güvenirlik Çalışması" Başkent University Journal of Education [Online], Volume 9 Number 2 (31 July 2022)