Ak Küçükçayır, Gülnur, & Necati Cemaloğlu. " Katz Kuramına göre Okul Yöneticisi Yeterlik Envanteri (KOYYE) Kapsam Geçerliği ve Güvenirlik Çalışması." Başkent University Journal of Education [Online], 9.2 (2022): 154-168. Web. 28 Nov. 2022