Ak Küçükçayır, G., & Cemaloğlu, N. 2022 Jul 31. Katz Kuramına göre Okul Yöneticisi Yeterlik Envanteri (KOYYE) Kapsam Geçerliği ve Güvenirlik Çalışması. Başkent University Journal of Education. [Online] 9:2