Ak Küçükçayır, G., & Cemaloğlu, N. (2022). Katz Kuramına göre Okul Yöneticisi Yeterlik Envanteri (KOYYE) Kapsam Geçerliği ve Güvenirlik Çalışması. BaşKent University Journal Of Education, 9(2), 154-168. Retrieved from http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/455