AK KÜÇÜKÇAYIR, Gülnur; CEMALOĞLU, Necati. Katz Kuramına göre Okul Yöneticisi Yeterlik Envanteri (KOYYE) Kapsam Geçerliği ve Güvenirlik Çalışması. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 9, n. 2, p. 154-168, july 2022. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/455>. Date accessed: 02 oct. 2023.