Can, Ertuğ, AND Nikolayidis, Urania. " Veli ve Öğretmen Görüşlerine Göre Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitimin Görünümü" Başkent University Journal of Education [Online], Volume 9 Number 2 (31 July 2022)