Can, E., & Nikolayidis, U. 2022 Jul 31. Veli ve Öğretmen Görüşlerine Göre Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitimin Görünümü. Başkent University Journal of Education. [Online] 9:2