Can, E., & Nikolayidis, U. (2022). Veli ve Öğretmen Görüşlerine Göre Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitimin Görünümü. BaşKent University Journal Of Education, 9(2), 136-153. Retrieved from http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/427