ÇIKRIKÇI, ÖZKAN, AND ERZEN, EVREN. " Üniversite Öğrencilerinin Ebeveyne Bağlanma ve Sınav Kaygıları Arasındaki İlişkide Benlik Saygısı ve Akademik Mükemmeliyetçiliğin Aracı Rolü" Başkent University Journal of Education [Online], Volume 10 Number 1 (31 January 2023)