ÇIKRIKÇI, ÖZKAN, & EVREN ERZEN. " Üniversite Öğrencilerinin Ebeveyne Bağlanma ve Sınav Kaygıları Arasındaki İlişkide Benlik Saygısı ve Akademik Mükemmeliyetçiliğin Aracı Rolü." Başkent University Journal of Education [Online], 10.1 (2023): 47-62. Web. 2 Oct. 2023