ÇIKRIKÇI, ., & ERZEN, E. 2023 Jan 31. Üniversite Öğrencilerinin Ebeveyne Bağlanma ve Sınav Kaygıları Arasındaki İlişkide Benlik Saygısı ve Akademik Mükemmeliyetçiliğin Aracı Rolü. Başkent University Journal of Education. [Online] 10:1