ÜLPER, Hakan. " Yabancı Öğrencilerin Türkçe Söyleyiş Akıcılıklarına İlişkin Algılarını Etkileyen Etmenler" Başkent University Journal of Education [Online], Volume 7 Number 2 (31 July 2020)