Sevgi, Sevim, AND Kartalcı, Sebiha. " Üniversite Öğrencilerinin Matematiksel İspata Yönelik Görüşleri ile Kavramsal-İşlemsel Yaklaşımlarının İncelenmesi" Başkent University Journal of Education [Online], Volume 8 Number 1 (31 January 2021)