Sevgi, Sevim, & Sebiha Kartalcı. " Üniversite Öğrencilerinin Matematiksel İspata Yönelik Görüşleri ile Kavramsal-İşlemsel Yaklaşımlarının İncelenmesi." Başkent University Journal of Education [Online], 8.1 (2021): 275-291. Web. 17 Sep. 2021