Kasalak, Gamze, AND Özcan, Mehmet. " Öğretmen Adaylarının Öğrenim Gördükleri Üniversiteye İlişkin Aidiyet Düzeyleri" Başkent University Journal of Education [Online], Volume 8 Number 1 (31 January 2021)