Kasalak, Gamze, & Mehmet Özcan. " Öğretmen Adaylarının Öğrenim Gördükleri Üniversiteye İlişkin Aidiyet Düzeyleri." Başkent University Journal of Education [Online], 8.1 (2021): 184-195. Web. 17 Sep. 2021