Kutlu, Halil. " Güvâhî’nin Pend-Nâme’sini İdealist Eğitim Felsefesi Bağlamında Okumak" Başkent University Journal of Education [Online], Volume 6 Number 2 (31 July 2019)