Kutlu, H. 2019 Jul 31. Güvâhî’nin Pend-Nâme’sini İdealist Eğitim Felsefesi Bağlamında Okumak. Başkent University Journal of Education. [Online] 6:2