Aydemir, Yurdanur, AND Koşar, Serkan. " Ortaokul Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüt Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Ankara İli Örneği)" Başkent University Journal of Education [Online], Volume 6 Number 2 (31 July 2019)