Aydemir, Yurdanur, & Serkan Koşar. " Ortaokul Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüt Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Ankara İli Örneği)." Başkent University Journal of Education [Online], 6.2 (2019): 250-264. Web. 21 Jan. 2021