Aydemir, Y., & Koşar, S. 2019 Jul 31. Ortaokul Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüt Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Ankara İli Örneği). Başkent University Journal of Education. [Online] 6:2