Er, Emre, Kılınç, Ali Çağatay, AND Öğdem, Zeki. " Türk Yükseköğretiminde Öğretim Elemanı Yetiştirmeye Yönelik Bir Değerlendirme: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Örneği" Başkent University Journal of Education [Online], Volume 6 Number 2 (31 July 2019)