Er, Emre, Ali Çağatay Kılınç, & Zeki Öğdem. " Türk Yükseköğretiminde Öğretim Elemanı Yetiştirmeye Yönelik Bir Değerlendirme: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Örneği." Başkent University Journal of Education [Online], 6.2 (2019): 304-312. Web. 21 Jan. 2021