Er, E., Kılınç, A., & Öğdem, Z. 2019 Jul 31. Türk Yükseköğretiminde Öğretim Elemanı Yetiştirmeye Yönelik Bir Değerlendirme: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Örneği. Başkent University Journal of Education. [Online] 6:2