İlhan İyi, Tülay, AND Esen Çoban, Aysel. " Ebeveynlerin Duygu Sosyalleştirme Stratejileri ile Çocukların Davranış Problemleri Arasındaki İlişki" Başkent University Journal of Education [Online], Volume 6 Number 2 (31 July 2019)