İlhan İyi, Tülay, & Aysel Esen Çoban. " Ebeveynlerin Duygu Sosyalleştirme Stratejileri ile Çocukların Davranış Problemleri Arasındaki İlişki." Başkent University Journal of Education [Online], 6.2 (2019): 155-166. Web. 7 Jul. 2020