Hareket, Erdem. " Temel Eğitim Bölümü Öğrencilerinin Çocuk Haklarına Yönelik Bilişsel Algıları" Başkent University Journal of Education [Online], Volume 6 Number 2 (31 July 2019)