Hareket, Erdem. " Temel Eğitim Bölümü Öğrencilerinin Çocuk Haklarına Yönelik Bilişsel Algıları." Başkent University Journal of Education [Online], 6.2 (2019): 167-180. Web. 21 Jan. 2021