Tüysüz, Mustafa, AND Tüzün, Ümmüye Nur. " Özel Yetenekli Öğrenciler için Adlî Kimya Eğitimi" Başkent University Journal of Education [Online], Volume 6 Number 2 (31 July 2019)