Tüysüz, Mustafa, & Ümmüye Nur Tüzün. " Özel Yetenekli Öğrenciler için Adlî Kimya Eğitimi." Başkent University Journal of Education [Online], 6.2 (2019): 213-224. Web. 17 Feb. 2020