İshak Çirişoğlu, İlknur, AND Kaçar, Ahmet. " Rn Uzayındaki Temel Topolojik Kavramların Öğretiminde Geogebra Kullanımının Etkisi" Başkent University Journal of Education [Online], Volume 6 Number 2 (3 August 2019)