İshak Çirişoğlu, İlknur, & Ahmet Kaçar. " Rn Uzayındaki Temel Topolojik Kavramların Öğretiminde Geogebra Kullanımının Etkisi." Başkent University Journal of Education [Online], 6.2 (2019): 313-327. Web. 21 Jan. 2021